servis

Servis


V priebehu 30 rokov výroby, produktový rad spoločnosti PERI ďaleko presiahol  len rozsah ponúkaných debniacich systémov. Spoločnosť PERI rozšírila svoje portfólio o široký rad servisných služieb, ktoré pokrývajú rôzne potreby pri výstavbe:  
  • s PERI softvérom môže byť stavebný proces optimalizovaný a zlepšená efektivita.

  • Servis prenajímaných dielov
Spoločnosť PERI disponuje najväčšou zásobou prenajímaných dielov na svete prostredníctvom siete až 100 organizovaných skladov

  • Montáž debnenia

Spoločnosť PERI ponúka diely už zhotovené vopred na mieru, čo znamená, že debniace jednotky sú už zmontované a pripravené na prepravu.


  • Dizajn a realizácia návrhov
Naši experti v odbore statiky, vývoja výrobkov a zvláštnych konštrukcii, v poradenstve zákazníkom, navrhovaní debnenia a lešenia a spôsobu používania vyvíjajú hospodárne systémové zariadenia a riešenia pre akýkoľvek prípad nasadenia.

  • Čistenie a opravy

Čistenie - Opravy - Výmena preglejky
 

  • Školenia pre zákazníkov

Spoločnosť PERI usporadúva pravidelne semináre a školenia v FB školiacom centre vo Weissenhorne ako aj v ďalších servisných centrách v PERI pobočkách.